EU PROJEKT        

Naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u svrhu poboljšavanja poslovnih procesa pivovare 

Kratki opis projekta: Projektom je predviđena nabava računalne opreme (hardver) i programa. Projektne aktivnosti omogućit će unapređenje poslovnih procesa i kvalitete usluga 

Ciljevi projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije 

Svrha projekta: 
1. Poticanje rasta i razvoja poduzeća kroz primjenu informatičko komunikacijske opreme te 
2. Povećanje konkurentnosti kroz poboljšanje kvalitete usluga i unapređenje poslovnog procesa 

Očekivani rezultati: Rast i razvoj poduzeća ostvaren uvođenjem informacijske i komunikacijske tehnologije Ukupnu vrijednost projekta: 216.894,00 kn 

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 119.649,57 kn 

Razdoblje provedbe projekta: 02.03.2020. do 02.03.2022. 

Kontakt osobe za više informacija: Andrej Čapka